เขาตาเล่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาตาเล่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เขาตาเล่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลชะมาย ด้านในมีถ้ำและที่สักการะ พระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรอบๆ เขาตาเล่งมีที่ออกกำลังกาย เครื่องเล่นของเด็ก เหมาะแก่การพักผ่อน
การเดินทาง :  ห่างจากเทศบาลตำบลชะมายประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งสงประมาณ 5 กิโลเตร

จำนวนผู้เข้าชม :397