บ้านสวนมงคง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านสวนมงคง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  97/2 หมู่ที่ 5 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์การเรียนรู้เศรษบกิจพอเพียงตำบลปริก
การเดินทาง :  อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสะเดา ห่างจากที่ว่าการอำเภอสะเดาไปบนถนนกาญจนวนิชเส้นทางสะเดา - หาดใหญ่ ระยะทาง 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :305