หน้าแรก > ภาคใต้ > ปัตตานี > ยะรัง > ชมการประดิษฐ์ขวาน
ชมการประดิษฐ์ขวาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชมการประดิษฐ์ขวาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านตรอซัน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.78
longitude :  101.30
รายละเอียด :  เป็นแหล่งกำเนิดของขวานบินยามานิส ในปัจจุบันนี้หาดูได้ยาก ที่เป็นช่างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างย่ิง ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ขวานที่ได้โด่งดังและเป็นที่รู้จักของชาวอำเภอยะรัง
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์ตามถนนสาย 410 ตามพิกัด

จำนวนผู้เข้าชม :408