อุโบสถดอกบัวกลางนำ้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุโบสถดอกบัวกลางนำ้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  วัดสันติวนาราม(วัดดงไร่)
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นอุโบสถดอกบัวกลางนำ้แห่งเดียวในประเทศไทย เกิดจากแรงบันดาลใจของพระคุณพิศาลธรรมภาณี อดีตเจ้าอาวาสวัดสันติวนาราม(วัดดงไร่) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ในศาสนสถาน ภายในอุโบสถดอกบัวกลางน้ำเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระราชประวัติของพระพุทธศาสนาผ่านภาพถ่ายจิตรกรรม
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์โดยสารประจำทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 042-235001

จำนวนผู้เข้าชม :309