วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนสุรินทร์-สังขะ หมู่ที่ 3 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.72
longitude :  103.67
รายละเอียด :  วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม ตั้งเมื่อพ.ศ.2468 เดิมชื่ว่า วัดประทุมโสภาจินดาราม สถานที่ตั้งวัดเดิม ปัจจุบันคือ ที่ตั้งโรงเรียนชุมชนบ้านลำดวน สาเหตุที่ย้ายวัดมาตั้งในสถานที่ปัจจุบัน เนื่องจากถูกไฟไหม้ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2515 ที่ตั้งวัดมีพื้นที่ 12 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ 3 แปลง เนื้อที่ 21 ไร่ 5 งาน 58 ตารางเมตร
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ หรือรถโดยสารประจำทางสายสุรินทร์-สังขะ

จำนวนผู้เข้าชม :474