ห้วยพระบาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ห้วยพระบาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนคูณ ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมยน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีสภาพเป็นห้วยขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ในเขตตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ครอบคลุมบางส่วนถึงตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร มีเนื้อที่ประมาณ 705 ไร่
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 30.6 กม. 1.มุ่งหน้าทางใต้ ไปตามถนนหมายเลข 4045 1.0 กม. 2.ขับต่อไปยังถนนหมายเลข 2373 21.3 กม. 3.เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 226 3.1 กม. 4.เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 294 5.0 กม. 5.เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 220 0.2 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :444