พิพิธภัณฑ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านเซียงเหียน หมู่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.15
longitude :  103.37
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียนชมเมืองโบราณบ้านเชียงเหียน ตำนานเมืองเชียงเหียนหนองหาน ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม 7 กม. ไปตามเส้นทางมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ชมเมืองโบราณบ้านเชียงเหียน ตำนานเมืองเชียงเหียนหนองหาน ฟ้าแดดสูงยาง ตลอดจนชมผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านด้วย
การเดินทาง :  รถโดยสารประจำทางผ่านจังหวัดมหาสารคาม ไป จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม :343