ชายทะเลปากหาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชายทะเลปากหาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  10.49
longitude :  99.23
รายละเอียด :  สถานที่ท่องเที่ยวติดทะเลมีอาหารพร้อมที่พัก
การเดินทาง :  รถส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :471