ไทยทรงดำบ้านยางใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไทยทรงดำบ้านยางใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.88
longitude :  100.14
รายละเอียด :  ในปัจจุบันขาวไททรงดำบ้านยางใหญ่ยังคงอนุรักษ์ และรักษาวิถีชีวิตแต่ดั่งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย อาหารการกิน และขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและเป็นเอกลักษณ์มาจนถึงทุกวันนี้
การเดินทาง :  เดินทางจากถนนหมายเลข 117 นครสวรรค์ - พิษณุโลก เลี้ยวเข้าถนนสายเก้าเลี้ยว - ชุมแสง มาประมาณ 3 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาผ่านหน้า อบต. หนองเต่า ประมาณ 300 เมตร สถานที่อยู่ทางด้านขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :617