หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > ระโนด > ศูนย์การเรียนรู้ปลูกพืชไม้ผลแบบผสมผสาน (สวนรุ้งตะวัน)
ศูนย์การเรียนรู้ปลูกพืชไม้ผลแบบผสมผสาน (สวนรุ้งตะวัน)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้ปลูกพืชไม้ผลแบบผสมผสาน (สวนรุ้งตะวัน)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สวนรุ้งตะวัน ดำเนินการเป็นรายบุคคล เป็นผู้ประกอบการ OTOP มีพื้นที่ทำการเกษตรสวนผลไม้ผสมผสาน จำนวน 32 ไร่ แบ่งเป็น สวนชมพู่ทับทิมจันทร์ จำนวน 10 ไร่ ฝรั่งแป้นสี่ทอง จำนวน 12 ไร่ และสวนผสมผสาน จำนวน 10 ไร่ และดำเนินงานของกลุ่มปลูกพืชผักผสมผสานของสตรี หมู่ที่ 4 (ดำเนินการแบบระบบกลุ่ม) ได้มีการดำเนินงานของกลุ่มสวนผลไม้ผสมผสานโดยการดำเนินงานแยกทำของแต่ละรายในพื้นที่ของตนเอง โดยมีการปลูกพืชผักผลไม้ เช่น ไม้ผล ได้แก่ ชุมพู่ทับทิมจันทร์ ฝรั่งพันธุ์ต่าง ๆ มะม่วง มะพร้าว พุทรานม มะเฟืองหวาน ฯลฯ และผลผลิตออกได้ทั้งปี และยังมีการปลูกพืชผักผลไม้ตามฤดูกาล เช่น แคนตาลูป แก้วมังกร มะเขือเทศเชอรี่ และพริกชนิดต่าง ๆ ส่วนที่ทำชื่อเสียงให้กับกลุ่มคือแคนตาลูป ซึ่งสามารถปลูกได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน เนื่องจากเป็นพืชชนิดใหม่ที่ไม่มีเกษตรกรรายใดนำมาปลูกในพื้นที่ แต่ทางกลุ่มนำมาทดลองปลูกและได้ผลผลติดีและขายได้ราคา
การเดินทาง :  ถนนนครศรีธรรมราช-หาดใหญ่ เลี้้ยวซ้ายเข้ามาทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 ประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :431