พระพุทธรูปไม้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระพุทธรูปไม้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดอาม็อง หมู่ที่ 13
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระพุทธรูปไม้
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ วัดอาม็อง หมู่ที่ 13

จำนวนผู้เข้าชม :490