ป่าดงกระแสน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าดงกระแสน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ป่าดงกระแสน เป็นผืนป่าบนพื้นที่ราบ อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 160 เมตร อยู่ในบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม มีพื้นที่ 1,159 ไร่ เป็นป่าที่ผสมผสานกันระหว่างป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าบุ่ง-ป่าทาม จึงก่อเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะพรรณพืชอย่าง "ไผ่กระแสน" ไม้ไผ่ไม่มีหนาม ลำต้นขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางลำ 0.5-1.5 เซนติเมตร มีนิเวศวิทยาของถิ่นที่อยู่บริเวณริมห้วยหรือร่องน้ำที่ไม่กว้างและลึกมากนัก และเป็นพันธุ์ไม้เอกลักษณ์ซึ่งเป็นที่มาของชื่อป่าผืนนี้
การเดินทาง :  ถนน สายท่าอุเทน - บ้านแพง

จำนวนผู้เข้าชม :320