หน้าแรก > ภาคกลาง > ชัยนาท > มโนรมย์ > ศาลเจ้าพ่อกวนอู
ศาลเจ้าพ่อกวนอู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อกวนอู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศาลเจ้าพ่อกวนอูเป็นศาลที่ประดิษฐานเจ้าพ่อกวนอูซึ่งเป็นไม้แกะสลัก และองค์รักษ์เจ้าพ่อกวนอู 2 องค์อยู่ด้านข้าง ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวจีนและชาวไทยในตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

จำนวนผู้เข้าชม :825