เรือสำเภาทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เรือสำเภาทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อำเภอมโนรมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  การสร้างเรือสำเภาทองลำนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของตำบลคุ้งสำเภานี้ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท เรือสำเภาทองนำมาติดตั้งไว้หน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณเขื่อนเรียงหิน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

จำนวนผู้เข้าชม :830