หน้าแรก > ภาคกลาง > นครปฐม > สามพราน > ศูนย์เ้รียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว
ศูนย์เ้รียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เ้รียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านหัวห่าว หมู่ที่ 5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นศูนย์เรียนรุ้ตามแนวทางปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
การเดินทาง :  มีพื้นตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสามพราน ประมาณ 3.5 กิโลเมตร ทางถนนสาย สะแกเล็ก-บางประแดง หรือติดต่อ ประธานศุนย์เรียนรู้...นางประหยัด ปานเจริญ 081-3038556

จำนวนผู้เข้าชม :87