วัดป่าเดื่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าเดื่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่เลขที่ 46 หมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดป่าเดื่อ ตั้งอยู่เลขที่ 46 บ้านป่าเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกายสร้างเมื่อ พ.ศ.2392 มีครูบาอุตตะมะ ซึ่งเป็นพระพม่าเป็นผู้ก่อสร้าง วัดนี้ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2494 รวมวัดนี้มีอายุ 164 ปี
การเดินทาง :  จากสี่แยกสัญญาณไฟจราจรอำเภอสารภี มาทางตำบลขัวมุง ใช้ถนน อบจ.ชม. 4040 ประมาณ 6.5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :929