วัดปากเหมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดปากเหมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดปากเหมือง ตั้งอยู่เลขที่ 68 บ้านปากเหมือง 2 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ค้นพบในใบลาน เป็นตัวหนังสือพื้นเมืองเขียนว่า ?วัดปากเหมือง แก้วกว้าง ทางช้าง ป่ายางชุม? แต่จะมาเป็นสมัยพระสมภารรูปใดไม่ทราบที่เปลี่ยนชื่อวัดเป็น?วัดปากเหมือง? ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 18 กิโลเมตร พื้นที่หมู่ 3 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดปากเหมืองสันนิษฐานว่าจะสร้างมาเป็นเวลาประมาณ 714 ปี ตามหลักฐานการค้นพบโบราณวัตถุ ที่มีศรัทธาสร้างถวายไว้กับวัด ส่วนผู้สร้างเริ่มแรกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ทราบ
การเดินทาง :  จากสี่แยกสัญญาณไฟจราจรอำเภอสารภี มาทางตำบลขัวมุง ใช้ถนน อบจ.ชม. 4040 ประมาณ 6.3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :964