วัดศรีมูลเรือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีมูลเรือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดศรีมูลเรือง ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ 3 บ้านปากเหมือง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2478 เดิมชื่อวัด "วัดปากเหมืองใหม่" พระอธิการคำมูล สุริโย ร่วมกับนายวงค์ นางสุกัณทา เป็นประธานพร้อม ประชาชนสร้างวัดขึ้นใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2533
การเดินทาง :  จากสี่แยกสัญญาณไฟจราจรอำเภอสารภี มาทางตำบลขัวมุง ใช้ถนน อบจ.ชม. 4040 ประมาณ 6.3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :970