วัดหัวดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหัวดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดหัวดงตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่สร้างเมื่อ พ.ศ.2412 โดยมีผู้เริ่มสร้างวัด คือ นายเมธา นายใจ นายจันทะ นายเป็ง นายปวง นายแปง และนายปวง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2486
การเดินทาง :  จากสี่แยกสัญญาณไฟจราจรอำเภอสารภี มาทางตำบลขัวมุง ใช้ถนน อบจ.ชม. 4040 ต่อด้วย ถนน อบจ.ชม 4091 ประมาณ 9.5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :941