หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > สารภี > วัดไร่ดงพุทธาราม
วัดไร่ดงพุทธาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดไร่ดงพุทธาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดไร่ดงพุทธาราม ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 8 บ้านไร่ดง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เดิมนั้นเป็นวัดร้างชื่อ วัดป่าห้า หรือวัดหัวดงร้าง เริ่มบูรณะวัดสร้างมาใหม่เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2536 โดยศรัทธาคุ้มวัด และมีพระธีรศักดิ์ ฐานิสฺสโร เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ได้ยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2542 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 และผูกพัทธสีมาเมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2556 ได้เปลี่ยนแปลงชื่อวัดใหม่เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2546 เหตุผลมีชื่อซ้ำกันจาก วัดหัวดงร้าง มาเป็นวัดไร่ดงพุทธาราม ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
การเดินทาง :  จากสี่แยกสัญญาณไฟจราจรอำเภอสารภี มาทางตำบลขัวมุง ใช้ถนน อบจ.ชม. 4040 ต่อด้วย ถนน อบจ.ชม 4091 ประมาณ 9.2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :950