วัดอุทุมพราราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอุทุมพราราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดอุทุมพราราม ตั้งอยู่เลขที่ 1หมู่ที่ 9 บ้านเดื่องก ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฎร์มหานิกายได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ.2395 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2473
การเดินทาง :  จากสี่แยกสัญญาณไฟจราจรอำเภอสารภี มาทางตำบลขัวมุง ใช้ถนน อบจ.ชม. 4040 ต่อด้วย ถนน อบจ.ชม 4091 ประมาณ 10.1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :1056