วัดลำคลองโปร่งนก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดลำคลองโปร่งนก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่่ 7 บ้านใหม่โปร่งนก ตำบลหอกลอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีศาสสมเด็จพระเอกาทศรถ
การเดินทาง :  เส้นพิษณุโลกมาทางพรหพิราม ถึงบริเวณสี่แยกหนองหม้อแกงเลี้ยวขวา

จำนวนผู้เข้าชม :437