ปราสาทหินบ้านอนันต์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทหินบ้านอนันต์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดโพธิญาณ บ้านอนันต์ หมู่ 2 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.94
longitude :  103.83
รายละเอียด :  เป็นปราสาทหินในศาสนาฮินดู ไศวนิกาย
การเดินทาง :  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 226 เส้นทางสุรินทร์-ศรีสะเกษ อยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ ประมาณ 38 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :400