อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.94
longitude :  103.83
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำในการดูแลของโครงการชลประทานสุรินทร์
การเดินทาง :  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 226 เส้นทาง สุรินทร์-ศรีสะเกษ อยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ ประมาณ 38 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :598