โฮมสเตย์ตำบลโนนบุรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โฮมสเตย์ตำบลโนนบุรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.75
longitude :  103.64
รายละเอียด :  จากการที่ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและสวยงามทางธรรมชาติอาทิ พิพิธภัณฑ์สิรินธร(ไดโนเสาร์) พุทธสถานภูสิงห์ วัดพุทธนิมิตรภูค่าว แหลมโนนวิเศษและสะพานเทพสุดา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้เพิ่ คนในชุมชนจึงรวมกันจัดทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพและจัดให้มีไดโนเสาร์โฮมสเตย์ขึ้น เน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ วิถีดั้งเดิมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
การเดินทาง :  เดินทางาจากทางหลวงหมายเลข 227 มุ่งสู่ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ห่างจากตังเมืองบ 32 กิโลเมตร ติดต่อศูนย์บริการการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง(สหัสขันธ์ไดโนโรด) หรือติดต่อที่คุณสหัส อรรถเนติกุล (ประธานกลุ่มโฮมสเตย์) 081 953 6804 , คุณ อรวรรณ อินทะสีดา(รองประธานกลุ่มโฮมสเตย์) 088 571 6907

จำนวนผู้เข้าชม :325