หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > กาฬสินธุ์ > คำม่วง > ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพนฯ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกิดจากความร่วมมือของชาวชุมชนบ้านโพนและชุมชนใกล้เคียงร่วมกับเทศบาลตำบล โพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์แห่งนี้ โดยได้รับความร่วมมือด้านวิชาการจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตรศิลป์และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการศึกษาออกแบบและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนเพื่อ จัดแสดง ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากจังหวัดกาฬสินธุ์ในการจัดหางบประมาณผ่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จนได้รับการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างจากรัฐบาล เมื่อปี ๒๕๕๖ จนแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๗ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และความภูมิใจของชาวชุมชนบ้านโพนและจังหวัดกาฬสินธุ์ในการอนุรักษณ์มรดกด้าน ภูมิปัญญาของชาติที่สำคัญอีกหนึ่งแห่ง
การเดินทาง :  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 176/2 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จำนวนผู้เข้าชม :384