หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > สะเดา > ถ้ำนางพญาเลือดขาว
ถ้ำนางพญาเลือดขาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำนางพญาเลือดขาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 11 ต.ปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลท
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074585630
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "ถ้ำนางพญาเลือดขาว" สภาพของแหล่งโบราณคดี พบร่องรอยหลักฐานประเภทดินขี้เถ้า กระดูกสัตว์ และเศษภาชนะดินเผา (Sherds) ปะปนกับชั้นดิน บริเวณใต้เพิงทางด้านขวาของแหล่งโบราณคดีเป็นทางเข้าโพรงถ้ำที่มีขนาดเล็กและแคบ ทางเข้ามีลักษณะเป็นช่องอุโมงค์ขนาดหนึ่งคนลอด ดินบนผนังถ้ำเป็นดินที่เกิดจากการทับถมในสารละลายของหินปูนจนเกิดเป็นคราบหินปูน (Travertine) หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ:เศษภาชนะดินเผา(Sherds) และภาชนะดินเผา (Pottery) โดยทั้งหมดเป็นประเภทเนื้อดิน (Earthenware) เนื้อดินสีส้มและสีเทาดำรมควัน ลักษณะการตกแต่งเป็นแบบผิวเรียบ ลายกดประทับเชือกทาบ ลายกดประทับและขูดขีด ลักษณะรูปทรงมีทั้งแบบหม้อก้นกลมและแบบหม้อมีสัน:เปลือกหอยฝาเดียวชนิดต่างๆ ได้แก่ เปลือกหอยโล่หรือหาอยจุ๊บแจงน้ำจืด (Thiaridae) เปลือกหอยหอม ( Cyclophorus sp.) และเปลือกหอยโข่ง:ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์เผาไฟและไม่เผาไฟ ได้แก่ กระดูกท่อนยาว (Long bones) ของสัตว์ขยาดเล็กถึงกลาง กระดูกสันหลังและส่วนขาของสัตว์ขนาดเล็ก กระดองเต่า:ร่องรอยกองไฟและดินขึ้เถ้า อายุสมัยและข้อสันนิษฐานเบื้องต้น:แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อ้างอิงข้อมูลจาก:โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล
การเดินทาง :  มีรถโดยสารประจำทางจาก อำเภอหาดใหญ่ - ตำบลปาดังเบซาร์ จากสถานีขนส่งปาดัง 13 กม ใช้เส้นทาง ปาดังเบซาร์ - บาโรย

จำนวนผู้เข้าชม :399