อ่างเก็บน้ำห้วยแคน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยแคน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ 7 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำห้วยแคน ตั้งอยู่ บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เริ่มสร้างในปี พ.ศ.2511 บริเวณขอบเขื่อนเก็บน้ำจะล้อมรอบด้วยทุ่งนา ที่เขียวขจีในฤดูทำนาเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม และโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวในช่วงตะวันขึ้นและคล้อยต่ำ ลำแสงตะวันที่ตกสู่ผิวน้ำจะทำให้งดงาม ชวนมองมากขึ้น
การเดินทาง :  รถยนส่วนตัว, รถจักรยาน,รถจักรยาน

จำนวนผู้เข้าชม :450