วัดป่าดอนหนาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าดอนหนาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนนา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดเกาะกลางน้ำ
การเดินทาง :  การเดินทางโดยเรือ

จำนวนผู้เข้าชม :202