หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > มหาสารคาม > กันทรวิชัย > พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถยนต์และโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :333