หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ฉะเชิงเทรา > สนามชัยเขต > ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่ากระดาน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่ากระดาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่ากระดาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านนา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่ากระดาน
การเดินทาง :  หมู่ที่ 3 บ้านนา ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

จำนวนผู้เข้าชม :400