ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :365