แหลมศาลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหลมศาลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อยู่ในพื้นที่บ้านบางปู หมู่ที่ 8 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การเดินทาง :  เดินเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :363