ทุ่งสามร้อยยอด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทุ่งสามร้อยยอด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ทุ่งสามร้อยยอดกับเขาสามร้อยยอดมีพื้นที่ติดต่อกัน เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดของชุมชนตำบลสามร้อยยอดด้วย
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :334