วัดเกาะกา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเกาะกา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตามประวัติ ซึ่งเรียบเรียงโดยนางทองมา ชวนชม ซึ่งเป็นชาวบ้านเกาะกา ได้จัดทำเอกสาร บันทึกเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2508 ว่าพ่อเฒ่าพูน เกาะกาใต้ กับพวกได้เข้าบุกเบิกเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2431 เดิมบริเวณหมู่บ้านเป็นทุ่งราบกว้างขวางมาก และมีที่ดอนสูงอยู่กลางทุ่งราบมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมและมีนกอาศัยอยู่ชุกชุมโดยเฉพาะฝูงนกกา ที่บริเวณนี้จะเป็นทางผ่านของช้างป่าจำนวนมาก จึงมีการรวบรวมครัวเรือนได้ประมาณ 17 ครัวเรือน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2432 มาปลูกบ้านอาศัยเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างเข้ามาในบริเวณหมู่บ้าน ซึ่งต่อมาเมื่อมีระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ และมีการจัดตั้งหมู่บ้านผู้นำสมัยนั้นจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า ?บ้านเกาะกา? มาตราบเท่าทุกวันนี้
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :42