วัดแขมโค้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดแขมโค้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านแขมโค้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งมาเกือบร้อยปีมาแล้ว เนื่องจากสภาพบริเวณหมู่บ้านมีลำคลองที่โค้งคดเคี้ยวไหลผ่าน และตามบริเวณริมลำคลองจะมีต้นแขม (พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่ชอบขึ้นในที่มีน้ำ) ขึ้นหนาแน่น ต่อมามีชาวบ้านได้อพยพเข้ามาบุกเบิกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยหนาแน่นมากขึ้น เมื่อมีการจัดตั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า ? บ้านแขมโค้ง ? มาตราบเท่าทุกวันนี้
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :45