วัดโคกสำโรง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโคกสำโรง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดโคกสำโรง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :68