เขาหัวบอน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาหัวบอน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  บ้านบางน้ำจืด หมู่ที่ 8 ต.ดอนสัก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ถือเป็นอีกหนึ่ง Landmark ของอำเภอดอนสัก เป็นป่าชายเลนที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยความร่วมมือของประชาชนในชุมชนบ้านบางน้ำจืด หมู่ที่ 8 และงบประมาณของหน่วยงานราชการ
การเดินทาง :  จากอำเภอดอนสักประมาณ 7 กิโลเมตร มุ่งตรงไปท่าเรือราชาเฟอร์รี่ เข้าสู่ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ประมาณ 50 เมตร เลี้ยวซ้ายตรงหลังคลังน้ำมันของบริษัทราชาเฟอร์รี่

จำนวนผู้เข้าชม :390