สวนป่าจำปูดิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนป่าจำปูดิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15 ตำบลยางฮอม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่พื้นที่บ้านห้วยสักเหนือ หมู่ที่ 15 เป็นสถานที่ที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ และยังเป็นแหล่งต้นน้ำของหมู่บ้าน และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
การเดินทาง :  จากถนนหมายเลข 1020 ทางเข้าบ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15 ประมาณ 800 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :662