หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > ขุนตาล > โรงเรียนสมุนไพรบ้านห้วยสัก
โรงเรียนสมุนไพรบ้านห้วยสัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โรงเรียนสมุนไพรบ้านห้วยสัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยสัก เลขที่ 14 หมู่ที่ 15 ตำบลยางฮอม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 15 ตำบลยางฮอม เป็นบ้านของนายสนั่น กิตติศักดิ์เจริญ เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
การเดินทาง :  จากถนนหมายเลข 1020 ถึงโรงเรียนสมุนไพร ระยะทางประมาณ 700 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :632