หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > ขุนตาล > ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาวเขา
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาวเขา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาวเขา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่พื้นที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลยางฮอม เป็นสถานที่แสดงผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาของหมู่บ้าน
การเดินทาง :  จากเมืองเชียงรายถนนหมายเลข 1020 (เทิง-เชียงของ) ถึงบริเวณหมู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :711