หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > ขุนตาล > วัดบ้านห้วยหลวงเหนือ
วัดบ้านห้วยหลวงเหนือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านห้วยหลวงเหนือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยหลวงเหนือ หมู่ที่ 20
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดบ้านห้วยหลวงเหนือ ตั้งอยู่เขตพื้นที่ บ้านห้วยหลวงเหนือ หมู่ที่ 20 โดยมีเจ้าคณะตำบลยางฮอม พระครูหน่อคำ กวิวํโส ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ซึ่งมีความสวยงามของวัดที่มีสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับ หลากหลายและ ได้รับโล่รางวัล การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ระดับดีเยี่ยม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การเดินทาง :  จากเมืองเชียงราย ถึงบ้านห้วยหลวงเหนือ ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :653