หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > ขุนตาล > บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่เขตบ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3 ของนายสุนทร พรมโลกา เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีพื้นที่ทั้งหมด 9 ไร่ 1 งาน การทำพืชผักสวนครัว เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี
การเดินทาง :  จากตัวเมืองเชียงราย ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :636