ลำห้วยป่าแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลำห้วยป่าแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านป่าแดง หมู่ที่ 21
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตพื้นที่โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง หมู่ที่ 21 ห้วยป่าแดง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการพัฒนาพื้นที่ลำห้วยป่าแดงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ การพัฒนา การปรับปรุงภูมิทัศน์จัดระบบสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลยางฮอม
การเดินทาง :  ถนนหมายเลข 1020 (เทิง-เชียงของ) ทางเข้าโรงเรียนบ้านป่าแดง ระยะทางประมาณ 300 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :704