ลานเฮลิคอปเตอร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลานเฮลิคอปเตอร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ดอยพญาพิภักดิ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของศาลาครอบรอยพระบาท เป็นจุดขึ้นลงเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับส่งทหาร ลำเลียงเสบียงอาหารและของใช้ที่จำเป็นระหว่างสู้รบบนพื้นที่ดอยยาวในสมัยนั้น
การเดินทาง :  จากถนนหมายเลข 1020 (เทิง-เชียงของ) ดอยพญาพิภักดิ์ ระยะทางประมาณ 6.8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :674