สระมังกร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สระมังกร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ดอยพญาพิภักดิ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่พื้นที่บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เป็นสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่อยู่บนยอดเขาซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปี ชาวม้งเรียกว่า ภูหลงถัง คำว่าภู คือภูเขา คำว่าหลงถังมาจากภาษาจีน หมายถึง มังกร ความหมายรวมแล้วหมายถึง สระน้ำมังกร เทศบาลตำบลยางฮอม จึงได้ร่วมกับบ้านพญาพิภักดิ์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยจัดสร้างรูปปั้นมังกร และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระให้มีความสวยงาม
การเดินทาง :  จากถนนหมายเลข 1020 (เทิง-เชียงของ) ถึงดอยพญาพิภักดิ์ ระยะทางประมาณ 6.8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :672