น้่ำตกแดนดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้่ำตกแดนดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านงามเมือง หมู่ที่ 11
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกแดนดง ตั้งอยู่พื้นที่บ้านงามเมือง หมู่ที่ 11 เป็นน้ำตกที่ตั้งชื่อให้ใกล้กับชื่อลำห้วยแดนเมืองเรียกว่าตาดหมอก ซึ่งเป็นต้นน้ำจากยอดดอยแดนเมือง ในเทือกเขาดอยยาว ซึ่งเป็นผืนป่าที่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์ ผืนป่าน้ำตกแดนดงจึงจัดว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า และตลอดจนชุมชนที่อยู่รายรอบป่า เป็นน้ำตกที่สวยงาม เมื่อถึงน้ำตกชั้นแรกเราจะสัมผัสกับสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น เมื่อเดินขึ้นไปอีกนิด จะพบชั้นน้ำตกชั้นที่ 2 เรียกว่าตาดขอน มีความสวยงามเป็นแอ่งน้ำ ถัดขึ้นไปเป็นชั้นที่ 3 จะเป็นชั้นสุดท้าย เรียกว่าตาดฟ้าขาว
การเดินทาง :  เส้นทางผ่าน อำเภอขุนตาล ใช้ทางหลวงหมายเลข 1020 (เทิง-เชียงของ) ระยะทาง 17.1 กม. จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ มีป้ายบอกทางไปน้ำตกแดนดง เห็นได้ชัดเจน ระยะทาง 0.5 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :638