น้ำตกศรีชมภู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกศรีชมภู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านชมภู หมู่ที่ 7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านชมภู หมู่ที่ 7 มี ตั้งชื่อตามลำห้วยศรีชมภู ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาดอยยาว เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีลักษณะ มีทั้งหมดจำนวน 5 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 น้ำตกตาดน้อย ชั้นที่ 2 น้ำตกตาดถ้ำ ชั้นที่ 3 น้ำตกตาดโจก ชั้นที่ 4 น้ำตกตาดถ้ำ หรือน้ำตกถ้ำผาตูบ ชั้นที่ 5 น้ำตกตาดหมอก
การเดินทาง :  เส้นทางผ่าน อำเภอขุนตาล ใช้ทางหลวงหมายเลข 1020 (เทิง-เชียงของ) ระยะทาง 12 กม. จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ มีป้ายบอกทางไปน้ำตกศรีชมภู เห็นได้ชัดเจน ระยะทาง 0.9 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :649