พระธาตุยางฮอม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุยางฮอม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านยางฮอม หมู่ที่ 12
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่เขตพื้นที่บ้านยางฮอม หมู่ที่ 12 พระธาตุยางฮอม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ก่อสร้างขึ้นโดยความศรัทธาของชาวบ้านในเขตตำบลยางฮอม โดยตามคำบอกเล่าของชาวบ้านซึ่งกล่าวกันว่าในอดีตได้มีตุงปลิวมาจากประเทศพม่า และได้มีชาวพม่าที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ติดตามตุงนั้นมาจนพบว่ามาตกอยู่ที่บ้านยางฮอม และได้มีการสร้างพระธาตุครอบเอาไว้ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าปัจจุบันนี้มาก ซึ่งต่อมาก็ถูกปล่อยร้างโดยไม่ได้มีการดูแล จนประมาณปี พ.ศ.2460 ได้มีการบูรณะอีกครั้ง การบูรณะครั้งนี้ได้มีครูบาคำหล้าเป็นแกนนำให้กับชาวบ้านให้ร่วมแรงร่วมใจกัน ต่อมาได้มีชาวบ้านไปขุดเอาพระเครื่องที่ฝังไว้ใต้พระธาตุอออกมา จนทำให้ตัวพระธาตุเกิดการชำรุดและเอียง จนในปี พ.ศ.2545 ได้มีการบูรณะอีกครั้งการบูรณะครั้งล่าสุดใช้เวลาสร้างประมาณ 2 ปี จนมาแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2547
การเดินทาง :  จากเมืองเชียงราย ถนนหมายเลข 1020 (เทิง-เชียงของ) ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :647