หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > ขุนตาล > พระธาตุจอมสวรรค์
พระธาตุจอมสวรรค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุจอมสวรรค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยหลวงเหนือ หมู่ที่ 20
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่เขตพื้นที่บ้านห้วยหลวงเหนือ หมู่ที่ 20 เป็นสถานที่เคารพสักการะของประชาชนบ้านห้วยหลวงเหนือและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียง ก่อสร้างขึ้นเมื่อเดือน 6 เหนือ แรม 2 ค่ำ แล้วเสร็จเมื่อเดือน 8 ขึ้น 5 ค่ำ วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2506 โดยครูบาคำหล้า สํวโร ได้ปฏิสังขรณ์และพระภิกษุอินถา พร้อมด้วยท่านเจ้าคณะหน่อคำ กวิวํโส พระศิษย์ยานุศิษย์ในวัดห้วยหลวงทุก ๆ รูป
การเดินทาง :  จากถนนหมายเลข 1020 (เทิง-เชียงของ) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :662